Podstawowy symbol masonerii - cyrkiel i węgielnica. Litera G oznacza geometrię

Masoni i muzyka masońska

autorzy: i Antoni Aduszkiewicz

Wstęp

Masoneria już od blisko trzech wieków jest organizacją wzbudzającą emocje. Działa w ukryciu co czyni ją tajemniczą. Czym właściwie jest? W naszej pracy postaramy się odsłonić część tajemnic tej ogromnej organizacji.

Temat naszej pracy znacząco odbiega od naszych pierwotnych zamiarów co do niej. Zamierzaliśmy zająć się tylko muzyczną sferą masonerii, udało nam się jednak znaleźć tak wiele ciekawych materiałów na inne tematy, że uznaliśmy za właściwe umieścić je tutaj.

Pierwszy dział naszej pracy zawiera podstawowe informacje na temat wyglądu loży wolnomularskiej, oraz budzących emocje obrządkach inicjacyjnych. Drugi dział przedstawia hipotezę pochodzenia wolnomularstwa od średniowiecznego zakonu rycerskiego templariuszy. Przedstawiamy w nim tło historyczne dla wydarzeń z okresu likwidacji zakonu, a także wiele dowodów i zbieżności pokazujących prawdziwość tej tezy. Trzeci dział mówi o związkach wolnomularstwa z muzyką, przedstawiony jest w nim też "Czarodziejski flet" Mozarta.

Zapraszamy do oglądania:

1. Loża masońska.

2. Hipoteza pochodzenia wolnomularstwa od zakonu templariuszy.

3. Wolnomularstwo w muzyce.

Strona wzbudziła zainteresowanie, wypada więc dodać kilka słów komentarza: Ta strona została przygotowana jako projekt interdyscyplinarny w Pierwszym Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w 2000 roku. Niestety nie pamiętam, na jakich książkach opierał się Stasiek, ja części o templariuszach i muzyce przygotowałem na podstarwie książki John. J. Robinsona "Zrodzeni z krwi".

Po skończeniu liceum zarówno Stasiek, jak i ja wybraliśmy ścisłe kierunki studiów, projektem więc nie będziemy się zajmować, należy go uznać za zamknięty - A.A. 2.ii.2007